NOVINKY

Dozvíte se důležité změny a doplnění produktu v souladu s Nařízením GDPR

Říjen 2022

Byl vytvořen nový dokument pro informování subjektu údajů o zpracování jeho osobních údajů v rámci whistleblowingu.

 • 1 nový dokument
 • 1 rozšířený informační dokument

Nově připravený vzorový dokument:

 • 3.2.11 Informační memorandum - whistleblowing

Leden 2022

Byla vytvořena nová samostatná sekce dokumentů, která obsahuje vzory potřebné při zpracování cookies na webových stránkách.

 • 3 nové dokumenty
 • 1 nový informační dokument

Nově připravené vzorové dokumenty:

 • 3.15.1 Cookie lišta
 • 3.15.2 Informace o zpracovávaných cookies
 • 3.15.3 Informace o zpracovávaných cookies při použití pouze technických cookies

Listopad 2021

Do produktu bylo přidáno Nařízení GDPR v původním znění. Druhý dokument má v sobě zapracované opravy, které byly v Nařízení GDPR provedeny.

Soubor dokumentů obsahuje i seznamy oprav Nařízení GDPR.

Nápomocnou může být i tabulka článků GDPR a k nim přiřazených příslušných recitálů, § zákona o zpracování osobních údajů a dalších dokumentů Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.

Dokumenty ve složce 3.14 Testování zaměstnanců - COVID-19 nemají v tuto chvíli využití:

 • dokumenty 3.14.6 - 3.14.8 - povinnost prokazování zaměstnanců při návratu ze zahraničí byla zrušena k 27. říjnu 2021.

Srpen 2021

Byly zařazeny nové standardní smluvní doložky.

 • 2 nové vzorové dokumenty
 • 2 nová rozhodnutí Komise EU

Nově přidané vzorové dokumenty:

 • 3.4.15 Standardní smluvní doložky mezi správci a zpracovateli - slouží jako vzor zpracovatelské smlouvy, pro předávání dat v rámci EU a EHP
 • 3.12.15 Standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů do třetích zemí - pro předávání dat mimo EU a EHP

Červenec 2021

Byly vytvořeny nové dokumenty, které jsou potřebné pro prokazování zaměstnanců při návratu ze zahraničí k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

 • 3 nové vzorové dokumenty
 • 1 rozšířený informační dokument

Nově připravené vzorové dokumenty:

 • 3.14.6 Prokazování zaměstnanců při návratu ze zahraničí - COVID-19
 • 3.14.7 Záznamy o činnostech zpracování pro prokazování zaměstnanců při návratu ze zahraničí - COVID-19
 • 3.14.8 Informační dokument - prokazování zaměstnanců při návratu ze zahraničí - COVID-19

Další podrobné informace, včetně rizikové mapy zemí, naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Duben 2021

Byly zahrnuty 3 nové vzorové dokumenty vytvořené přímo Úřadem pro ochranu osobních údajů, které jsou nezbytné při zpracování osobních údajů v rámci testování zaměstnanců na přítomnost nákazy COVID-19. Mezi dokumenty patří:

 • Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců,
 • Záznamy o činnostech zpracování,
 • K povinnostem správců provádět DPIA

Podrobné informace od ÚOOÚ naleznete zde: https://www.uoou.cz/k-povinnemu-testovani-zamestnancu-rozsirene-vyjadreni/d-48835

Březen 2021

Byla vytvořena nová samostatná sekce dokumentů, kde jsou připraveny nezbytné šablony a formuláře při povinném testování zaměstnanců ve firmách na přítomnost nákazy COVID-19.

 • 5 nových vzorových dokumentů
 • 1 nový informační dokument

Nově připravené vzorové dokumenty:

 • 3.14.1 Záznam provedení testu COVID-19
 • 3.14.2 Výjimky z povinného testování - COVID-19
 • 3.14.3 Záznamy o činnostech zpracování pro testování zaměstnanců - COVID-19
 • 3.14.4 Informační dokument - testování zaměstnanců - COVID-19
 • 3.14.5 Obecné informace o testování zaměstnanců - COVID-19

Další podrobné informace k problematice pandemie naleznete na našem informačním portálu: www.firemnipohotovost.cz.

Říjen 2020

Přidány odkazy na důležité a zajímavé webové stránky s informacemi o ochraně a zpracování osobních údajů.

Leden 2020

Byly vytvořeny nové vzorové dokumenty. Informace k těmto novým vzorům byly zařazeny do jednotlivých informací k dokumentům, které jsou uvedené v každé složce vzorových šablon a formulářů.

 • 10 nových vzorových dokumentů
 • 4 nové informační dokumenty

S tím souvisí i zařazení nových složek do produktu.

 • 3.13 Kamerové systémy
 • Požadavky ÚOOÚ při kontrole

Září 2019

Zavedeno nové číslování složek a dokumentů v produktu.

Vytvořeno nové rozhraní pro vyhledávání dokumentů v produktu.

Červen 2019

Aktualizace všech dokumentů v souvislosti s účinností nového zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Upraveno poskytování nápovědy k dokumentům – nově formou komentářů.

Květen 2019

Aktualizovány návodné dokumenty, které obecně vysvětlují implementaci GDPR pro mikropodniky a malé firmy a pro střední a velké firmy.

 • 18 upravených dokumentů.

Únor 2019

Kontrolou prošly veškeré dokumenty v produktu.

Říjen 2018

Složka 6. školení zaměstnanců byla přejmenována na 6. zaměstnanci, jelikož obsahuje i další dokumenty použitelné při zpracování osobních údajů zaměstnanců.

Do každé složky dokumentů byl přidán jeden soubor, který vysvětluje, kdy se použije která šablona nebo formulář a k čemu slouží.

 • 23 nově vytvořených dokumentů,
 • 11 upravených dokumentů.

Září 2018

 • 69 nově vytvořených dokumentů,
 • 2 upravené dokumenty.

Červen 2018

 • 4 nově vytvořené dokumenty.

Květen 2018

Nové uspořádání dokumentů ve složce 3. implementace GDPR.

 • 100 nově vytvořených dokumentů,
 • 12 upravených dokumentů..

Duben 2018

Na trh uveden nový produkt GDPR – Snadno a rychle s vzorovými a návodnými dokumenty pro řešení ochrany osobních údajů ve firmách.

Produkt obsahuje:

 • 65 šablon, formulářů a návodů,
 • 3 příklady.

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.